Warning: Declaration of Redux_Typography::output($style = '') should be compatible with Redux_Field::output(string $style = '') in /www/doc/www.svetlovpraxi.cz/www/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/fields/typography/class-redux-typography.php on line 18

Warning: Declaration of Redux_Color::output($style = '') should be compatible with Redux_Field::output(string $style = '') in /www/doc/www.svetlovpraxi.cz/www/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/fields/color/class-redux-color.php on line 20

Warning: Declaration of Redux_Color_Rgba::output($style = '') should be compatible with Redux_Field::output(string $style = '') in /www/doc/www.svetlovpraxi.cz/www/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/fields/color_rgba/class-redux-color-rgba.php on line 20

SVĚTLO – časopis pro světlo a osvětlování

Vydává FCC PUBLIC, s. r. o. – vydavatel odborných časopisů Elektro, Světlo a technické literatury Časopis SVĚTLO, jediný český odborný časopis pro světlo a osvětlování vychází od roku 1998 a je distribuován také na Slovensku. Zpočátku vycházel čtvrtletně, od roku 2005 šestkrát

Human Centric Lighting a pilotní projekt Andílek

Vlivem otáčení Země kolem své osy dochází ke změnám světelných podmínek s periodou 24 hodin. Během dne se mění intenzita denního světla od 200 – 10 000 lx při zatažené obloze, až okolo 100 000 lx při jasném počasí. Zároveň se mění teplota chromatičnosti. Od

Následky dopravních nehod

Následky dopravních nehod ve světle světel aneb města šetří, lidé umírají. Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení ve spolupráci s ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia ČR a Ministerstvem dopravy ČR, oddělením BESIP pokračuje v prověřování výsledků studie vlivu veřejného osvětlení na bezpečnost dopravy v jednotlivých

Osvětlení chodců na přechodech

Osvětlení chodců na přechodech zvyšuje bezpečnost kvalitně nasvětleného dopravního prostoru.  Již samotný název článku navozuje určitou rozporuplnost a tím je společné dodržování koncepčního přístupu k bezpečnosti silničního provozu ve městech a obcích. Ambicí tohoto článku není detailní představení konkrétních parametrů pro kvalitní

Vliv kvality veřejného osvětlení na bezpečnost silničního provozu

Současný trend – úspory ve VO Současným trendem jsou úspory, ať už v rámci snižování personálních, administrativních, či provozních nákladů. V poslední době se objevují případy, kdy některé obce ve snaze uspořit, vypínají v nočních hodinách veřejné osvětlení a to i na průtahových komunikacích.

Výchozí revize na prověření kvality osvětlení nestačí

Je všeobecně známo, že veřejné osvětlení u nás je až na výjimky ve velice špatném stavu. Je to dáno především vysokým stářím jednotlivých prvků osvětlovací soustavy (stožáry, svítidla, kabeláž). Lze tedy předpokládat v příštích letech zvýšené investice do této části infrastruktury. S nástupem technologie