Warning: Declaration of Redux_Typography::output($style = '') should be compatible with Redux_Field::output(string $style = '') in /www/doc/www.svetlovpraxi.cz/www/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/fields/typography/class-redux-typography.php on line 18

Warning: Declaration of Redux_Color::output($style = '') should be compatible with Redux_Field::output(string $style = '') in /www/doc/www.svetlovpraxi.cz/www/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/fields/color/class-redux-color.php on line 20

Warning: Declaration of Redux_Color_Rgba::output($style = '') should be compatible with Redux_Field::output(string $style = '') in /www/doc/www.svetlovpraxi.cz/www/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/inc/fields/color_rgba/class-redux-color-rgba.php on line 20

ONLINE seminář Možnosti omezování rušivého venkovního světla

V současné době dochází k narůstajícímu tlaku na regulaci venkovního osvětlení. Není však stanoven rámec, jak toto omezování realizovat v praxi. Proto si vás dovolujeme pozvat jménem České společnosti pro osvětlování a nás jako jednoho z přednášejících na online seminář, který se

Luxmetr – stanovené měřidlo

Při dokončení stavby se před kolaudací požaduje po stavebníkovi doložení protokolu o měření osvětlení. Provádí se měření umělého osvětlení pro účely příslušné hygienické stanice a dále také měření nouzového osvětlení, které ověří plnění požadavků příslušných norem na osvětlení (CŠN EN 12464-1 a

Porovnání LED světelných zdrojů se závitem E27, II.etapa

Cílem posudku světelných LED zdrojů bylo ověření technických parametrů deklarovaných výrobcem. Ověření proběhlo měřením vzorků LED zdrojů 4 různých výrobců ve fotometrické laboratoři firmou METROLUX s.r.o. Měření bylo prováděno v Ulbrichtově kouli. Světelné zdroje byly náhodně nakoupeny v prodejnách Bauhaus, Electroworld, Ikea a BILLA.

Doprovodný program akce SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE

Před časem jsme Vás informovali o našem partnerství na výstavní akci SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE. Dnes přinášíme podrobný program celého dne. Přednášky jsou zaměřeny zejména na praxi, tedy na to, s čím se při řešení návrhů a realizací osvětovacích soustav můžete setkat, co

Projekt Z praxe do škol

I v novém školním roce 2018/2019 otevíráme možnost workshopů pro střední školy elektrotechnické, stavební a architektonické. Tentokrát vedle pohledu na zákonem stanovené parametry osvětlovacích soustav pro vnitřní a venkovní prostředí, vizualizace vnitřních prostorů dle normy, ukázky měřících zařízení nebo představení světlené laboratoře nabízíme

Jsme partnerem Světla v architektuře

Pro příští rok jsme se rozhodli být partnerem výstavní akce Světlo v architektuře a podpořit sdílení odborných informací i touto cestou. Ve čtvrtek 21. března 2019 nás můžete potkat v rámci celodenního doprovodného programu PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Tentokrát nabídneme přednášky například na téma

Denní osvětlení a etapy staveb u developerů

Obecně Požadavky na denní osvětlení a proslunění domů a bytů se začaly v československých normách objevovat již ve čtyřicátých letech minulého století. Dodržování limitů denního osvětlení se začalo standardizovat především po 2. sv. válce, a to zejména díky městským aglomeracím, kde byl stav

Co můžeme dělat, pokud nás ruší umělé osvětlení

Občas není lehké vyhledat praktické informace, které se týkají postupů úřadů při dodržování norem o umělém osvětlení. Náš rozhovor je na téma rušivé světlo s Ing. Tomášem Sousedíkem, METROLUX s.r.o.   Co je rušivé osvětlení ve venkovním prostředí? Jedná se o světlo imitované

Naše soutěže mají pro letošní rok své výherce

II. ročník konference o umělém osvětlení nám letos přinesl výherce tří soutěží: Diplomová práce roku, Architektura a světlo a Novinka ve světle. Všechny soutěže vyhlašuje projekt Světlo v praxi k podpoře oboru světelná technika tak, aby pomohl propojovat všechny zájmové skupiny, pro které