Zdroje a svítidla s LED technologií

Úvod Stejně jako před časem téměř vytlačily kompaktní zářivky klasické žárovkové osvětlení, dochází nyní k masivnímu nástupu světelných zdrojů LED. Tato technologie není nová, jak by se zdálo. Se zdroji LED se již dlouhou dobu setkáváme např. v elektronice nebo v automobilovém

Skupina RWE v ČR se mění na innogy

Energetika se mění, my také.  Energetika stojí na pokraji nové éry. Hlavní trendy se stále mění. Skoro nikdo si například před dvaceti lety nedokázal představit, že na střeše svého domu si sám bude vyrábět elektřinu ze slunce nebo že bude jezdit autem na zemní plyn. Dnes

Nouzové osvětlení – novinky v sortimentu Schrack Technik

Nouzové osvětlení má za úkol osvětlit daný prostor v případě, že dojde k selhání napájení normálního osvětlení. Základním požadavkem kladeným na nouzové osvětlení je ochrana lidí a jejich bezpečná evakuace z prostorů, které se staly nebezpečnými. Nouzové osvětlení se instaluje v budovách či místech, ve kterých

ELEKTRO – odborný časopis pro elektrotechniku

Vydává FCC PUBLIC, s. r. o. – vydavatel odborných časopisů Elektro, Světlo a technické literatury  ELEKTRO je tradiční recenzovaný elektrotechnický časopis s novodobou historií a slavnými předchůdci – Elektrotechnickým obzorem (vycházel v období 1910 až 1991) a Elektrotechnikem (vycházel v období 1946

SVĚTLO – časopis pro světlo a osvětlování

Vydává FCC PUBLIC, s. r. o. – vydavatel odborných časopisů Elektro, Světlo a technické literatury Časopis SVĚTLO, jediný český odborný časopis pro světlo a osvětlování vychází od roku 1998 a je distribuován také na Slovensku. Zpočátku vycházel čtvrtletně, od roku 2005 šestkrát

Human Centric Lighting a pilotní projekt Andílek

Vlivem otáčení Země kolem své osy dochází ke změnám světelných podmínek s periodou 24 hodin. Během dne se mění intenzita denního světla od 200 – 10 000 lx při zatažené obloze, až okolo 100 000 lx při jasném počasí. Zároveň se mění teplota chromatičnosti. Od

Následky dopravních nehod

Následky dopravních nehod ve světle světel aneb města šetří, lidé umírají. Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení ve spolupráci s ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia ČR a Ministerstvem dopravy ČR, oddělením BESIP pokračuje v prověřování výsledků studie vlivu veřejného osvětlení na bezpečnost dopravy v jednotlivých

Osvětlení chodců na přechodech

Osvětlení chodců na přechodech zvyšuje bezpečnost kvalitně nasvětleného dopravního prostoru.  Již samotný název článku navozuje určitou rozporuplnost a tím je společné dodržování koncepčního přístupu k bezpečnosti silničního provozu ve městech a obcích. Ambicí tohoto článku není detailní představení konkrétních parametrů pro kvalitní

Vliv kvality veřejného osvětlení na bezpečnost silničního provozu

Současný trend – úspory ve VO Současným trendem jsou úspory, ať už v rámci snižování personálních, administrativních, či provozních nákladů. V poslední době se objevují případy, kdy některé obce ve snaze uspořit, vypínají v nočních hodinách veřejné osvětlení a to i na průtahových komunikacích.

Výchozí revize na prověření kvality osvětlení nestačí

Je všeobecně známo, že veřejné osvětlení u nás je až na výjimky ve velice špatném stavu. Je to dáno především vysokým stářím jednotlivých prvků osvětlovací soustavy (stožáry, svítidla, kabeláž). Lze tedy předpokládat v příštích letech zvýšené investice do této části infrastruktury. S nástupem technologie