Human centric lighting (HCL)

Myšlenka měnit teplotu chromatičnosti Tc osvětlovací soustavy není úplně nová. Již před přibližně patnácti lety se testovala zářivková svítidla s kombinací trubic různých teplot chromatičnosti. Spínáním a regulací světelného toku jednotlivých trubic se pak dosáhlo změny teploty chromatičnosti. Hlavní myšlenkou bylo využít tato

Úspěšná žádost o dotaci v programu efekt a výběrové řízení

Pro výběrové řízení v rámci úspěšné žádosti v dotačním programu EFEKT nejste povinni zahrnout všechny firmy, které se Vám v rámci svých marketingových akcí nahlásí! V březnu 2018 dorazil do schránek mnoha obcí, které byly úspěšné při žádosti o dotaci na obnovu veřejného osvětlení v rámci dotačního

Veřejné osvětlení jako zdroj rušivého světla

21. března vláda schválila materiál z MŽP, který má přispět k úbytku světelného znečištění. Vypracování konkrétních úkolů, které tento úbytek podpoří, má na starosti celkem 6 ministerstev: Ministerstvo vnitra v rámci rušení nočního klidu, Ministerstvo zdravotnictví se škodlivostí ponocování u počítače, Ministerstvo pro místní rozvoj

Jak je to se zákazem světelných zdrojů EU

Od roku 2012 je zakázána výroba a prodej klasických žárovek jako světelných zdrojů do domácnosti. Povolen je pouze doprodej zásob. Přesto mají žárovky dál své místo na trhu. Po neúspěšném pokusu prodávat žárovku jako tepelnou kouli německým podnikatelem Rothäuserem přišel Ivan Potužák

Rušivé světlo

Lidský organizmus má nastavené biorytmy, které jsou pro jeho správné fungování velmi důležité. Správné nastavení mimo jiných faktorů ovlivňuje střídání dne a noci, tedy střídání světla a tmy. Pro klidný spánek a tvorbu spánkových hormonů je důležité zamezit přístupu světla do místností,

LED zářivky

Oblíbenost náhrady klasické zářivkové trubice ve svítidlech za tzv. LED trubice naštěstí již klesá, přesto se domníváme, že je vhodné připomenout, jaká rizika jsou s touto záměnou spojená a jaké parametry osvětlení je reálné dosáhnout. Zářivková svítidla jsou určena a certifikována pro instalaci

Dopad LED osvětlení na lidský organismus

Znovu a znovu se v médiích (včetně internetu) setkáváme s odstrašujícími informacemi ohledně zdravotních dopadů na náš organismus při používání LED osvětlení v domácnostech. Některé zprávy jsou až na hranici šíření poplašné zprávy. Jak to tedy ve skutečnosti je? Škodí nám nebo neškodí? Obecně nám

Problematika osvětlení pro kamerové systémy

Normy pro osvětlování jak pro vnitřní tak pro venkovní osvětlení (ČSN EN 12464) řeší parametry osvětlovací soustavy převážně z pohledu pracovníků vyskytujících se v daném prostoru. Hlavní důraz je kladen na zrakový výkon uživatelů. V normách série EN 13201 jsou řešeny parametry osvětlení z pohledu řidičů