AnyCity, vítěz 1. ročníku Novinka ve světle

AnyCity je obecná GIS aplikace, s jejíž pomocí se snadno vytvářejí evidence jakýchkoliv objektů – pasporty veřejného osvětlení, místních komunikací, mobiliáře, zeleně apod. V oblasti osvětlení navíc poskytuje následující možnosti: jednoduchá tvorba generelu (třídy osvětlení) týmová práce různých profesí nad projektovými daty (světelnětechnické výpočty,

ARCHITEKTURA A SVĚTLO 2017/2018

Tímto vyhlašujeme soutěž o nejlepší architektonický počin ve světle za rok 2017/2018, která je určena všem architektům, a to i studentům v posledních ročnících vysokých škol architektury, jenž se v tomto roce podíleli na realizaci zajímavé osvětlovací soustavy na území České republiky. Může se

Novinka ve světle

Novinka ve světle je soutěž, do které se může přihlásit jakákoliv organizace, která má sídlo v České republice, provádí svou činnost v rámci světelné techniky a jejím konečným výstupem je produkt, služba, technologický postup nebo vědecká práce podložená experimentem. Smyslem této soutěže je každý

Vyhlášení diplomové práce roku 2017/2018

Společnost METROLUX vyhlašuje soutěž o DIPLOMOVOU PRÁCI v oboru světelné techniky na rok 2017/2018. Komu je soutěž určena: Do soutěže se mohou přihlásit všichni studenti vysokých škol, kteří obhajují diplomovou práci do konce června 2018 a kteří budou svůj projekt zaměřovat na

Vyhlášení bakalářské práce roku 2017/2018

Společnost METROLUX vyhlašuje soutěž o BAKALÁŘSKOU PRÁCI v oboru světelné techniky na rok 2017/2018. Komu je soutěž určena: Do soutěže se mohou přihlásit všichni studenti vysokých škol, kteří obhajují bakalářskou práci do konce června 2018 a kteří budou svůj projekt zaměřovat na